Loading...
خدمات 1397-10-18 18:10:02 +00:00
Accounting Consult

مشاوران حوزه مالی

شرکت بیتا پرداز فردا در این بخش از حضور افراد با تجربه در حوزه حسابداری بهره مند می گردد، تجربیات این افراد در حوزه مالی کمک بسیار زیادی در آموزش مفاهیم مالی و برنامه ریزی منابع سازمانی برای مشتریان مهیا می نماید و موجب می گردد تا پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی، اثر بخشی و کارایی لازم را برای مشتریان فراهم آورد.
درک بهتر مفاهیم و اصول و نکاتی که بیشتر مدیران مالی، کارشناسان حسابداری در مواجهه با مشاوران حوزه نرم افزار و فن آوری اطلاعات یکی از دغدغه های آنان است، بواسطه این تجربیات تسهیل نموده و به یک زبان مشترک امکان تبادل تجربه و اطلاعات را فراهم می آورد.

مشاوران حوزه مدیریت

شرکت بیتا پرداز فردا در این بخش از با بهره گیری از حضور و مشورت مدیرانی در سطوح مختلفی سازمانی بهره مند است و آماده است که این تجربیات را در اختیار بسیار از شرکتها و مشتریان قرار داده تا با یاری مشتریان خود موجب بالا رفتن سطح توانمندی و سودآوری سازمان گردد.

Team Management Consault
Business Meeting

مشاوران حوزه زنجیره تامین

در بسیاری از شرکتهای تولیدی و بازرگانی، چرخه فعالیت سازمانی با تامین کالا و خدمات شروع شده و بدلیل اهمیت این موضوع، مدیریت زنجیره تامین یکی از بنیادی ترین بخش های این سازمان ها است. شرکت بیتا پرداز فردا در این حوزه با بهره گیری از  ابزارها و مشاوران خود، این شرکتها را یاری نموده تا این فرآیندهای این چرخه فعالیت سازمان را به بهترین نحو ممکن تنظیم کند تا اثربخشی و کارایی سازمان را بهینه نماید.

مستندات آموزشی

Sales

Purchasing

Production