//رویکرد آموزش کارکنان در پیاده سازی ERP

رویکرد آموزش کارکنان در پیاده سازی ERP

موفقیت پیاده سازی یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) مانند SAP Business One، وابسته به عوامل مختلفی است و یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل آموزش کارکنان است.

1397-10-8 12:29:38 +00:00 8ام تیر, 1396|Technology|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید