//چگونه یک سیستم ERP موجب افزایش کارآیی کارکنان می شود

چگونه یک سیستم ERP موجب افزایش کارآیی کارکنان می شود

بی گمان یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) موجب افزایش کارآیی و اثربخشی تمام ابعاد سازمان میگردد. اما چگونه این مهم صورت می پذیرد. این شرکت

1397-10-8 11:45:32 +00:00 10ام تیر, 1396|Industries|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید