/, Industries/چگونه مدیریت منابع سازمان را بهبود بخشیم؟

چگونه مدیریت منابع سازمان را بهبود بخشیم؟

شرکت های موفق، در خصوص برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان برای پروژه ها، زمان و تلاش بیشتری اختصاص می دهند. منظور از منابع هر چیزی اعم از مواد اولیه مورد نیاز برای پروژه، نیروی کاری، سرمایه و زمان اختصاص داده شده در هر پروژه است. مدیریت منابع یکی از بزرگترین چالش های شرکت ها در هر اندازه ای است.

اکثر افراد تصور می کنند که اختصاص منابع برای پروژه ی در حال اجرا، چندان مشکل نیست. تجزیه و تحلیل دقیق ملزومات پروژه است که منابع مورد نیاز را نشان می دهد. هنگامی که پروژه ها پیش می روند، ممکن است دو موقعیت بحرانی ایجاد شود:

الف) موقعیتی که در آن منابع در دسترس برای پروژه کم باشد. در نتیجه راندمان شرکت به دلیل کمبود منابع کاهش یابد، همچنین تعهدات و تحویل ها به تعویق افتد. در این صورت نیازمندی های مشتریان برآورده نشده و در مقابل بیشتر به روابط آسیب زده می شود.

ب) موقعیتی که در آن منابع زیادی وجود دارد که به دلیل عدم استفاده، به هدر رفته اند. کارمندان زمان های بیکاری زیادی بین پروژه ها دارند که برای آن پول دریافت می کنند. در این صورت بسیاری از منابع مورد سوء استفاده قرار می گیرند.

بدیهی است که هر کدام از این دو موقعیت در مدیریت منابع سازمان ، عدم توجه به برنامه ریزی در مورد منابع مورد نیاز پروژه را نشان می دهد. یکی از راه های جلوگیری از مواجه شدن با چنین مشکلاتی، داشتن یک چشم انداز کلی از تمام منابع موجود در کل سازمان است.  همچنین به یاد داشته باشید که در مورد منابع، تنها به پروژه های جاری توجه نکنید، تمام منابع بالقوه را در نظر بگیرید.

 علاوه بر این، راه های دیگری برای بهبود مدیریت منابع سازمان به کمک SAP وجود دارد که در این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد:

مشارکت فعال در مدیریت

در اغلب موارد، هدایت پروژه منجر به درک و مشخص کردن منابع مورد نیاز، می شود. به معنای دقیق تر اگر هر بخشی بداند که چه نیازهایی دارد، مدیریت منابع نباید خیلی دشوار باشد. هنگامی که مراحل مدیریتی اجرا می شود، تغییرات به سرعت در سازمان قابل مشاهده است.

تشویق کارکنان برای مشارکت بیشتر

مهم نیست چقدر زمان و دقت بر روی برنامه ریزی منابع، می گذارید. این کارمندان هستند که باید با این منابع کار کنند. آنها ممکن است پیشنهادات بهتری در مورد نحوه ی استفاده از یک منبع خاص داشته باشند. زمانی که SAP Business One برای تولید، پیاده سازی شود، توجه شما و کارمندان را بر روی منابع محدود، متمرکز می کند. به کارمندان این اجازه را می دهد تا در امور شرکت مشارکت کنند. این موضوع هم برای شرکت و هم برای افراد شرکت بسیار سودمند خواهد بود. وقتی همه در جریان کار قرار گیرند، برنامه های غیر منتظره کمتر پیش می آید و نتیجه ی کلی روند کار بهبود خواهد یافت. در واقع همه می کوشند تا منابع به طور موثر مورد استفاده قرار گیرند.

ساده سازی روند تحلیل

به یاد داشته باشید که تحلیل و ارزیابی اطلاعات به این معنا نیست که با اضافه کردن فرآیندی، بار اطلاعاتی را پیچیده کنید. با حذف برنامه هایی که بیش از حد دقیق هستند، مدیریت منابع را ساده کنید. سادگی، باعث ایجاد انعطاف پذیری می شود. استفاده از سیستم SAP تا حد زیادی باعث سادگی در تحلیل و بررسی اطلاعات و برنامه ریزی منابع، خواهد شد.

مدیریت منابع بخش جدایی ناپذیری از مدیریت پروژه است. این روش ها به شما کمک می کند تا منابع خود را در بهینه ترین حالت ممکن استفاده کنید. هنگامی که منابع به خوبی مدیریت شوند، بقیه امور به دنبال آن هماهنگ می شوند.

منبع: uneecops

1397-10-8 11:50:08 +00:00 8ام شهریور, 1397|ERP-SME, Industries|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید