/Analytics

ویژگی های یک نرم افزار هوش تجاری مناسب چیست؟

هوش تجاری نرم افزار هوش تجاری مناسب برای سازمان ها ویژگی هایی دارد که قبل از انتخاب نرم افزار باید آن را از نقطه نظر به همراه داشتن این فاکتورها مورد بررسی قرار دهیم. کاهش رشد اقتصادی فشار زیادی بر روی شرکت ها وارد می کند. از این رو باید کارآمدتر عمل کرده و درآمد [...]

1397-10-8 11:53:33 +00:00 31ام مرداد, 1397|Analytics|بدون دیدگاه

چرا شرکتهای کوچک و متوسط باید از هوش تجاری استفاده کنند؟

لزوم استفاده شرکت های کوچک و متوسط از هوش تجاری چیست؟ این تصور وجود دارد که ابزارهای کسب و کار هوشمند، پیچیده و گران هستند. در صورتی که این باور ممکن است به یک تصور اشتباه دیگر نیز منجر شود. در واقع شاید این تصور اشتباه بوجود آید که هوش تجاری مقرون به صرفه نیست [...]

1397-10-8 11:55:49 +00:00 28ام مرداد, 1397|Analytics|بدون دیدگاه

چرا شرکتهای کوچک و متوسط باید از هوش تجاری استفاده کنند؟

لزوم استفاده شرکتهای کوچک و متوسط از هوش تجاری چیست؟

1397-10-8 12:28:50 +00:00 11ام تیر, 1396|Analytics|بدون دیدگاه